شیلنگ آفتابه

شیلنگ آفتابه کششی زرین

شلنگ آفتابه
Code:BSHITGK

شیلنگ آفتابه کششی کروم

شلنگ آفتابه
Code:BSHITCK

شیلنگ آفتابه آنتی باکتریال زرین

شلنگ آفتابه
Code:BSHITGA

شیلنگ آفتابه آنتی باکتریال کروم براق

شلنگ آفتابه
Code:BSHITCA

شیلنگ آفتابه آنتی باکتریال مشکی

شلنگ آفتابه
Code:BSHITBA

شیلنگ آفتابه آنتی باکتریال سفید

شلنگ آفتابه
Code:BSHITWA

مدل های مختلف شیلنگ آفتابه باستان

شیرآلات باستان با تنوع در تولید محصولات ( شیرآلات بهداشتی ساختمانی ، یونیورست ، ظرفشویی ، شیلنگ آفتابه کششی و آنتی باکتریال باستان ، شیلنگ ، شاوری ، علم ، پیسوار و قطعات جانبی) خود توانسته با استفاده از دستگاه های پیشرفته کیفیت مطلوب و قیمت مناسب نقش بسزایی را در به دست آوردن جایگاه مناسب در بازار رقابت محصولات بهداشتی ساختمانی ایفا کند.