پیسوار

پیسوار فیلتردار

پیسوار
Code: 501

شیر لباسشویی

پیسوار
Code: 503

پیسوار سوئیچی

پیسوار
Code: BPK

پیسوار آفتابه 2x2

پیسوار
Code: 4508

مدل های مختلف پیسوار باستان

شیرآلات باستان با تنوع در تولید محصولات ( شیرآلات بهداشتی ساختمانی ، پیسوار ، یونیورست ، شیر شلنگی ، ظرفشویی ، شلنگ آفتابه کششی و آنتی باکتریال باستان ، شلنگ ، شاوری ، علم ، پیسوار فیلتر دار پیسوار لباسشویی و قطعات جانبی) خود توانسته با استفاده از دستگاه های پیشرفته کیفیت مطلوب و قیمت مناسب نقش بسزایی را در به دست آوردن جایگاه مناسب در بازار رقابت محصولات بهداشتی ساختمانی ایفا کند.