علم

علم شاوری

علم
Code:BALSHA

علم دو سر شیپوری

علم
Code:BALSH

علم شینی

علم
Code:BALSHE

علم صدفی بلند

علم
Code:BALSB

علم فلت 25x25

علم
Code:BALF 25x25

علم فلت 30x10

علم
Code:BALF 30x10

علم فلت دو خم

علم
Code:BALF2

علم فلت 90 درجه

علم
Code:BALF 90

علم کلاسیک 33

علم
Code: BALK 33

علم سنتوزی 50

علم
Code: BALS 50

علم سنتوزی 28

علم
Code: BALS 28

علم سنتوزی 42

علم
Code: BALS 42

علم ناخنی

علم
Code:BALN

علم هشتی

علم
Code:BALH

علم کلاسیک 27

علم
Code:BALK 27

مدل های مختلف علم های شرکت باستان

شیرآلات باستان با تنوع در تولید محصولات ( شیرآلات بهداشتی ساختمانی ، یونیورست ، ظرفشویی ، شلنگ ، شاوری ، علم ، پیسوار و قطعات جانبی) خود توانسته با استفاده از دستگاه های پیشرفته کیفیت مطلوب و قیمت مناسب نقش بسزایی را در به دست آوردن جایگاه مناسب در بازار رقابت محصولات بهداشتی ساختمانی ایفا کند.