شیر شیلنگی

دنباله بلند دیانا

شیر شیلنگی
Code:4503

شیر شیلنگی زرد 1/2

شیر شیلنگی
Code:4506

شیر شیلنگی کروم 1/2

شیر شیلنگی
Code:BSHC 1/2

شیر شیلنگی کروم 3/4

شیر شیلنگی
Code:BSHC 3/4

شیر شیلنگی مغزی خور

شیر شیلنگی
Code:BKSHK

مدل های مختلف شیر شیلنگی باستان

شیرآلات باستان با تنوع در تولید محصولات ( شیرآلات بهداشتی ساختمانی ، یونیورست ، شیر شیلنگی  ، ظرفشویی ، شیلنگ آفتابه کششی و آنتی باکتریال باستان ، شیلنگ ، شاوری ، علم ، پیسوار و قطعات جانبی) خود توانسته با استفاده از دستگاه های پیشرفته کیفیت مطلوب و قیمت مناسب نقش بسزایی را در به دست آوردن جایگاه مناسب در بازار رقابت محصولات بهداشتی ساختمانی ایفا کند.